Restaurace

Historie domu č.p. 182

Restaurace U Žida se nachází v historické části královského města Louny.

První zmínka o domě v České ulici (někdy zvané též Židovská či Zadní) č.p.182 pochází z roku 1403, kdy jistý Petr Chyna s manželkou Kristou vzdali dům v České ulici mezi domy Beneše vozataje č.183 a domem židů č.181 Tomáši hokynáři.

Po několika dalších vlastnících koupil r.1434 žid Mikuláš Kocúrek dům od Jakuba strýce vozataje a následujících zhruba 100 let se střídali židovští majitelé - mezi jinými např. Markvart, Ezdráš či Mojžíš Dlouhý - a je zde také od roku 1498 uváděna škola židovská.

Poté přešel dům v majetek obce a ta ho roku 1533 prodala jisté vdově Dorotě Šaršounce, jenž však ještě téhož roku, skrze pány konšely k ní ze soudu pro nedostatek zdraví jejího vyslaní, ho prodává Janovi Loužnému.

Během následujících 250 let se vystřídalo mnoho majitelů - za všechny vzpomeňme alespoň Mikuláše Mareše (r.1586), bečváře Martina Pačka (r.1621), Maxmiliána Vernera (r.1710) - až konečně roku 1792 dům od Hynka Husáka koupil za 274 zl. švec Tomáš Beran.

Švec pan Tomáš Beran touto koupí založil již více než dvouset leté trvání rodové držby domu, jenž trvá dodnes. Dalšími majiteli z rodu Beranů byli Josef, jeho syn Josef, Leopold, Karel, Květuše Vocílková a konečně současná majitelka Martina Poděbradská.